Archiv Srpen, 2009

SOUTĚŽ – graffiti č.7

Posted in graffiti, soutěž on 31/08/2009 by widerstandstreetart

graffiti č.7

Posted in podpora on 30/08/2009 by widerstandstreetart

Protestní shromáždění před vazební věznicí v Brně

Motto: „Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali hrát a zakázali zpívat.“ – Karel Kryl

protest !!!Info – demo

Místo: Brno – křižovatka ulic Jihlavská/Kamenice, parkoviště u obchodního domu.

Čas: sobota 12.9.2009 od 14 hodin.

Dne 9.9.2009 uplynou již 3 měsíce od doby, kdy bylo 10 osob zatčeno za údajné pořádání „extremistických“ koncertů. Pět z těchto osob je stále na vazbě, přičemž vazební důvody zní například „přivezl kapelu z letiště“ či „zajišťoval občerstvení“.

Blíže se seznámit s fakty i některými dokumenty lze na blogu právního specialisty Tomáše Peciny.

http://paragraphos.blogspot.com/2009/06/kdyz-policajt-skace-jak-politik-piska.html
http://paragraphos.blogspot.com/2009/06/jak-policie-oduvodnila-domovni.html
http://paragraphos.blogspot.com/2009/07/statni-zastupce-zamitl-stiznosti.html

Během policejních razií v bytech docházelo mimo jiné například k následujícímu jednání: míření nabytou brokovnicí na dvouleté dítě, to samé na ostatní členy všech postižených rodin, záměrná demolice zařízení bytů, brutální zacházení se zadrženými, ponižování ostatních členů rodiny, odcizení peněz a jiných věcí policisty, výhružky policistů členům rodin, během domovních prohlídek se vydával za nezávislou osobu, která dle zákona v místě prohlídky musí být přítomna, policista v policejní výstroji bez identifikačních nápisů, odmítající prokázat svou totožnost, a tak dále.

Všechny tyto skutečnosti dokládají totalitní praktiky stávajícího lžidemokratického režimu v ČR a loutkové procesy s představitely nepohodlné opozice.

Uvědomme si, že represe se příště může týkat každého z nás. Čestně a svobodně se postavme režimu společně, postavme se v Brně na odpor a braňme se represím vůči politickým disidentům!

Upozorňujeme, že dle ustálené judikatury českých i mezinárodních soudů není neoznámení shromáždění samo o sobě zákonným důvodem k jeho rozpuštění. Zároveň vyzýváme všechny účastníky k dodržování platných zákonů.

Národní solidarita je předstupeň ke svobodě!

Evropo povstaň !

Posted in wallpapers on 29/08/2009 by widerstandstreetart

evr88

widerstand.streetart

Posted in wallpapers on 28/08/2009 by widerstandstreetart

wider........

odpor nelze zastavit!

Posted in nálepky on 26/08/2009 by widerstandstreetart

odpor.nelze

Buď aktivní !

Posted in šablony on 25/08/2009 by widerstandstreetart

BUĎ AKTIVNÍ !

widerstandstreetart.wordpress.com

Posted in wallpapers on 24/08/2009 by widerstandstreetart

streetart